High Tech Romans

Onderdeel van Northernlight design team (www.northernlight.nl)

 

Titel: High Tech Romans
Klant: Landesmuseum Bonn, Technopolis, Museon & Valkhof
Locatie: Reizend
Jaar: 2011
Grootte: 750 m2
Onderwerp: Leer meer over de vooruitstrevende Romeinse technologie

De reizende tentoonstelling High Tech Romans laat zien hoe vooruitstrevend de Romeinen al waren op verschillende terreinen. Het blijft verbazingwekkend te bedenken dat ze al centrale verwarming hadden, maar ook snackbars, riolen en beton.
Het concept van de tentoonstelling is inspiratie en associatie en ook intellectueel eigendom. Wie heeft bepaalde uitvindingen gedaan? Dit is ook vandaag de dag een hot topic met octrooien op zaden en medicijnen, maar bijvoorbeeld ook samples (muziek). De Romeinen deden er niet zo moeilijk over. Ze hebben niet alles zelf uitgevonden, maar winkelden bij de Etrusken, Grieken en Egyptenaren. Vaak werden uitvindingen wel verder ontwikkeld en verbeterd. 
Op grote themapanelen worden de Romeinse uitvindingen aan deze tijd gelinkt door hedendaagse tegenhangers, bijvoorbeeld een I-pad met een tegeltableau. In 9 onderwerpen wordt de rijkdom aan technologie getoond met collectie, gecombineerd met interactieve exhibits. De combinatie van collectie en exhibits was een belangrijk aspect in het tentoonstellingsontwerp: hierdoor versterken ze elkaar. De collectie wordt interessant en de interactie wordt inhoudelijk geladen. Ook is gekeken naar een mix van verschillende soorten interactie, en met succes: de tentoonstelling is een groot succes.

www.landesmuseum-bonn.lvr.de
www.museon.nl
www.museumhetvalkhof.nl
www.technopolis.be