Klein Venijn?

Aletta School of Public health

Titel: Klein Venijn?
Klant: Aletta School of Public Health
Locatie: Groningen, NL
Jaar: 2020
Grootte: 40 m2
Onderwerp: Bewustzijn over virussen en bacteriën 

De coronapandemie laat duidelijk zien hoe gevaarlijk bacteriën en virussen kunnen zijn. In deze interactieve installatie maken bezoekers kennis met dit “Klein Venijn”. In het spel werken bezoekers samen om de slechte bacteriën en virussen te ontwijken, en de goede varianten juist te vangen voor bonustijd.

De opdrachtgever Aletta School of Public health is een organisatie die als mediator werkt tussen alle hogescholen en universiteit in Groningen op het gebied van gezondheid. Zij vroegen Designwolf om een opstellingen te ontwerpen die een breed scala aan bezoekers op een vrolijke manier introduceert met het onderwerp, zonder belerend te zijn. Het doel is om bewustzijn te creëren over het zorgsysteem: als we zo doorgaan hebben we over 20 jaar niet genoeg geld en handen aan het bed om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.

Met het motto “voorkomen is beter dan genezen” in het achterhoofd zijn er negen onderwerpen geformuleerd, van ontspanning tot voeding en van beweging tot slaap. Na brainstormen kwamen we erachter dat dit samen een fantastische reizende tentoonstelling kon worden. De negen onderwerpen resulteren in negen installaties die samen een tentoonstelling kunnen vormen: Chronisch Gezond. Daarvoor heeft Designwolf een huisstijl ontwikkeld, inclusief vormentaal, kleurenkeuze en een grafisch handboek waar ook in de toekomst andere installaties binnen kunnen vallen.

+ Bidboek