T.REX in town

Naturalis

Titel: T.rex in Town
Klant: Naturalis
Locatie: Leiden, NL
Jaar: 2015
Grootte: 400 m2
Onderwerp: Interactieve tentoonstelling met achtergrond informatie bij het nieuwe skelet van het net onthulde T-rex skelet van Naturalis: Trix.

Naturalis heeft zijn eigen Nachtwacht gekregen: een bijna compleet skelet van een T-rex! Het 66 miljoen jaar oude skelet is opgegraven door een eigen Naturalisteam. Het speelt een centrale rol in de reizende tentoonstelling T.rex in Town. Deze tentoonstelling was te zien in het pesthuis in Leiden en zal daarna door Europa reizen. Uiteindelijk zal het een centrale rol spelen in de vaste opstelling van het vernieuwde Naturalis (planning 2019).

Designwolf was verantwoordelijk voor de zaal met de exhibits. In twaalf vrolijke, interactieve opstellingen leerden bezoekers meer over het skelet dat ze net gezien hadden: Trix. Hierbij was alles gebaseerd op de laatste archeologische vondsten en wetenschap. 
De vraag vanuit het museum was erop gericht om iets te creëren dat je laat glimlachen. En met de Playstation in het achterhoofd, wilden we iets aanbieden dat je niet zo makkelijk thuis kan doen. De derde eis was het sociale aspect in de interactie, het bevorderen van sociale interactie tussen mensen. Deze drie kernwaardes waren de basis voor alle interactives in de tentoonstelling.
De tentoonstelling was ruwweg op te delen in tweeën: Onderzoek en Spel. Er is een CSI gebied waar het skelet, dat de bezoekers net live hadden gezien, verder onderzocht kan worden. In het tweede deel werden bezoekers samen in grote (body-on) exhibits uitgedaagd om te dansen, kleuren of tegen de T-rex te fietsen.
Op het eind konden bezoekers testen wat ze net hebben geleerd in een grappige quiz.

www.naturalis.nl