Zintuigen van Amsterdam

NEMO

Titel: Zintuigen van Amsterdam
Klant: Nemo
Locatie: Amsterdam
Jaar: 2020
Grootte: 20 m2
Onderwerp: de grens tussen veiligheid en privacy in de stad

Hi, nice to sense you! De opstelling Zintuigen van Amsterdam is een interactieve installatie over de sensoren in de stad. Welke metingen worden er gedaan en hoe wordt data verzameld? De installatie informeert over de sensoren in Amsterdam en hoe deze sensoren de stad slimmer maken. Je wordt uitgedaagd om mee te denken!

De installatie is een samenwerking van AMS Institute, Gemeente Amsterdam en NEMO, en maakt deel uit van het programma Responsible Sensing Lab. Hierin wordt onderzocht hoe zogenoemde ‘slimme technologie’ in de stad kan worden ontworpen op een verantwoorde manier, waarbij rekening wordt gehouden met sociale waarden als autonomie, privacy, transparantie en inclusie.

In de vormgeving brachten we deze thema’s terug door de binnenkant van de installatie geheel van spiegelend materiaal te maken waardoor bezoekers elkaar continu kunnen bespieden. Een sensor verwelkomt bezoekers met “Hi, nice to sense you!”, en een scanner laat steeds een rood zoeklicht over de installatie glijden.